Project omschrijving

Dokter Kris De Pauw – Algemene geneeskunde

U kan bij ons terecht voor alle huisarts gebonden aandoeningen. Dit wil zeggen dat iedereen bij ons kan behandeld worden, ongeacht de leeftijd. Dit omvat onder andere controles bij hoge bloeddruk, longziekten, diabetes, andere chronische ziekten en ook acute aandoeningen zoals verkoudheden, griep, verstuikingen. Ook preventiegeneeskunde komt bij ons aan bod.

  • ECG
  • Spirometrie
  • Kleine heelkunde (wegname huidletsels, cryotherapie, hechten van wondes, …)
  • Echografie
  • Duikmedische keuring (gelieve hiervoor eerst te bellen en een afspraak te maken)
  • Bloedafnames
  • Gynecologisch onderzoek en uitstrijkjes
  • Vaccinaties (reisvaccinaties, kindervaccinaties volgens het vaccinatieschema en volwassen)
  • Opvolgen zwangerschap (evt met echo) en periodieke controles van kinderen
  • Platelet Rich Plasma en Platelet Rich Fibrin (PRP -PRF) voor gewrichtsontstekingen en haarverlies : zie hieronder voor meer informatie

Om een vlot verloop van de consultaties en huisbezoeken te verzekeren, zijn er enkele ‘huisregels’ van toepassing :

1) Er wordt steeds gevraagd om zo veel mogelijk naar de consultatie te komen. Huisbezoeken zijn voorbehouden aan minder mobiele en zwaar zieke patiënten. De reden ligt in het feit dat er in de consulatieruimte er een ideale belichting, een medische onderzoekstafel, het nodige diagnosemateriaal, uw medisch dossier,… aanwezig is en het niet altijd mogelijk is dit alles op de baan mee te brengen. Huisbezoeken kosten ook meer tijd dan een consultatie en hierdoor kan de wachttijd soms langer oplopen.

2) Huisbezoeken worden bij voorkeur in de voormiddag aangevraagd. Zo bestaat de mogelijkheid om een planning op te stellen waardoor zo weinig mogelijk tijd verloren gaat.

3) Alle consultaties zijn op afspraak, hierdoor hoeft u slechts een beperkte tijd te wachten en komt u niet in contact met andere patiënten.  Gelieve tijdig hiervoor te verwittigen of via deze site te boeken. Ook indien u een gemaakte afspraak niet kan nakomen, hadden we graag tijdig een verwittiging gekregen opdat we andere patiënten niet hoeven te laten wachten. Indien u met 2 personen wenst behandeld te worden op afspraak, vragen we u ook om een afspraak te maken voor 2. ‘Snel meekomen’ is moeilijk en zorgt voor tijdsnood waardoor een goede behandeling niet mogelijk zou zijn. Indien u meer tijd nodig zou hebben (voor een gesprek, een speciale behandeling,…), gelieve dit ook te vermelden zodat we daar rekening mee kunnen houden. Ook vragen we u om op tijd te komen.  Anders moeten andere patiënten wachten en bestaat het gevaar dat ze samen in de wachtzaal terecht komen.

4) Het telefonisch bespreken van resultaten kan van maandag tot donderdag tussen 17 en 18 uur. Gezien de nieuwe wetgeving op de privacy is het verboden uitslagen mee te delen in het bijzijn van andere patiënten.

Vanaf 11/06/19 werkt Shana Schoonjans als verpleegkundige in de praktijk.

Hoe verloopt dit ?

Elke morgen (behalve op woensdagen, weekends en feestdagen) zal ze tussen 8 en 9 uur op afspraak nuchtere bloedafnames uitvoeren. Tussen 9 en 12 uur heeft ze ‘preventie-consultaties’.

Wat houden deze preventie-consultaties nu eigenlijk in ?

In de huidige geneeskunde wordt er steeds meer de nadruk gelegd op preventie. Het voorkomen van een ziekte wordt belangrijker dan het behandelen. Dit is een belangrijke evolutie. We kunnen momenteel via bepaalde testen ziektes vroeger opsporen en zo een behandeling voorstellen.

Iedereen vanaf de leeftijd van 40 jaar (of vroeger indien gewenst) kan zich hier op de praktijk vrijblijvend en gratis laten onderzoeken op een wetenschappelijk verantwoorde manier. Zo zal de verpleegkundige per patiënt een individueel preventieplan opstellen, steeds in overleg met mij.

Hierbij worden er verschillende stappen doorlopen.

Stap 1 : u vult thuis een vragenlijst in die u op de praktijk kan bekomen. Deze ingevulde vragenlijst bezorgt u op de praktijk enkele dagen voor uw eerste consultatie. U kan deze gewoon in de brievenbus deponeren of doormailen naar info@mchogeweg.be .
Stap 2 : De verpleegkundige zal deze vragenlijst bekijken en in overleg met mij bepalen welke bijkomende onderzoeken zullen moeten uitgevoerd worden naast de standaard onderzoeken (zoals lengte, gewicht,…).
Stap 3 : het preventie onderzoek bij de verpleegkundige, waarvoor u eerst een afspraak dient te maken, zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. De door ons besproken bijkomende onderzoeken zullen op dat moment worden uitgevoerd. Indien er beslist wordt dat er een bloedafname noodzakelijk is, zal u een afspraak krijgen voor een nuchtere bloedafname. Op het einde van deze consultatie zal u een afspraak krijgen voor een 2e consultatie, waarop de resultaten, na overleg met mij, zullen worden meegedeeld.
Stap 4 : Alle resultaten van de bijkomende onderzoeken en bloedafnames worden door ons besproken en een op maat gemaakt preventieplan zal voor u opgemaakt worden.
Stap 5 : uw 2e consultatie. De verpleegkundige zal u alle resultaten meedelen en u ook het preventieplan overhandigen. Ze zal u alles tot in detail uitleggen en u eventueel folders meegeven die u thuis rustig kan nalezen.
Stap 6 : Indien u nog bijkomende vragen heeft, kan u steeds een afspraak maken bij de verpleegkundige of bij mij om nog meer uitleg te bekomen.
Stap 7 : dit preventie-onderzoek kan jaarlijks worden herhaald (in een verkorte vorm) en indien nodig worden bijgestuurd.

Samengevat :

Er zijn 2 consultaties noodzakelijk bij de verpleegkundige.
De preventie consultaties gebeuren steeds op het moment dat ik aanwezig ben in de praktijk, dus een dringend overleg is steeds mogelijk.
Alles gebeurt via een afsprakensysteem, zodat u niet hoeft te wachten in de wachtzaal.
Al deze consultaties bij de verpleegkundige zijn voor u GRATIS. Indien u een bloedafname laat uitvoeren zal u hiervoor, zoals in het verleden, een aparte rekening krijgen van het labo.
Deze preventie-consultaties zijn een extra service voor onze patiënten en gebeuren enkel bij patiënten die een Globaal Medisch Dossier (GMD) hebben in deze praktijk. Aangezien er een patiëntenstop is, kunnen wij geen andere patiënten aanvaarden. Anderen kunnen hiervoor steeds bij hun eigen huisarts terecht.
Bij mij blijft u steeds welkom voor het behandelen van ziektes of het bekomen van voorschriften. Dit behoort immers niet tot het takenpakket van de verpleegkundige.

Als u bijkomende vragen heeft, kan u deze steeds telefonisch (tussen 17 en 18 uur van ma-do) of op het moment van een consultatie aan ons stellen.

PRP en  PRF zijn de nieuwste behandelmethodes die gebruikt worden tegen ontstekingen en in de esthetische geneeskunde (als behandeling van haarverlies, acne-littekens, rimpels,..).

Hierbij worden enkele tubes bloed afgenomen.  Dit wordt in een centrifuge geplaatst en bepaalde delen worden eruit genomen.  Dit plasma of deze fibrine wordt dan terug ingespoten (eventueel onder echografische controle om zeker op de juiste plaats de werkzame bestanddelen af te geven).

Het is de nieuwste techniek die uit de VS komt overwaaien na daar spectaculaire resultaten bewezen te hebben.

Deze behandeling wordt momenteel nog niet terug betaald.  

Gedurende 4 weken na de behandeling mogen er geen ontstekingsremmers ingenomen worden.  Pijnstilling kan verkregen worden door de inname van paracetamol.

  CONSULTATIES

VERLOF :

-afwezig op dinsdag 7/6/22

-verlof 21/7 tot en met 5/8/22

 

Enkel op afspraak :

Aangezien er een patiëntenstop

is, kunnen geen nieuwe

patiënten aanvaard worden.

Enkel voor een PRP of PRF

behandeling kunnen ook

patiënten van andere artsen

intekenen. Gelieve hiervoor

een telefonische afspraak te

maken, aangezien dit meer tijd

in beslag neemt.

Maak een afspraak
 

  +32(0)53.66.58.58

  LOCATIE