Project omschrijving

Shana Schoonjans – Verpleegkundige

  • Bloedafnames
  • Bespreken van de bloeduitslagen
  • Preventieconsultaties
  • Elektrocardiografie (ECG, hartfilmpje)
  • Spirometrie (longonderzoek)
  • Wondzorg

Vanaf 11/06/19 werkt Shana Schoonjans als verpleegkundige in de praktijk.

Hoe verloopt dit ?

Elke morgen (behalve op woensdagen, weekends en feestdagen) zal ze tussen 8 en 9 uur op afspraak nuchtere bloedafnames uitvoeren. Tussen 9 en 12 uur heeft ze ‘preventie-consultaties’.

Wat houden deze preventie-consultaties nu eigenlijk in ?

In de huidige geneeskunde wordt er steeds meer de nadruk gelegd op preventie. Het voorkomen van een ziekte wordt belangrijker dan het behandelen. Dit is een belangrijke evolutie. We kunnen momenteel via bepaalde testen ziektes vroeger opsporen en zo een behandeling voorstellen.

Iedereen vanaf de leeftijd van 40 jaar (of vroeger indien gewenst) kan zich hier op de praktijk vrijblijvend en gratis laten onderzoeken op een wetenschappelijk verantwoorde manier. Zo zal de verpleegkundige per patiënt een individueel preventieplan opstellen, steeds in overleg met mij.

Hierbij worden er verschillende stappen doorlopen.

stap 1 : u vult thuis een vragenlijst in die u op de praktijk kan bekomen. Deze ingevulde vragenlijst bezorgt u op de praktijk enkele dagen voor uw eerste consultatie. U kan deze gewoon in de brievenbus deponeren of doormailen naar info@mchogeweg.be .
stap 2 : De verpleegkundige zal deze vragenlijst bekijken en in overleg met mij bepalen welke bijkomende onderzoeken zullen moeten uitgevoerd worden naast de standaard onderzoeken (zoals lengte, gewicht,…).
stap 3 : het preventie onderzoek bij de verpleegkundige, waarvoor u eerst een afspraak dient te maken, zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. De door ons besproken bijkomende onderzoeken zullen op dat moment worden uitgevoerd. Indien er beslist wordt dat er een bloedafname noodzakelijk is, zal u een afspraak krijgen voor een nuchtere bloedafname. Op het einde van deze consultatie zal u een afspraak krijgen voor een 2e consultatie, waarop de resultaten, na overleg met mij, zullen worden meegedeeld.
stap 4 : Alle resultaten van de bijkomende onderzoeken en bloedafnames worden door ons besproken en een op maat gemaakt preventieplan zal voor u opgemaakt worden.
stap 5 : uw 2e consultatie. De verpleegkundige zal u alle resultaten meedelen en u ook het preventieplan overhandigen. Ze zal u alles tot in detail uitleggen en u eventueel folders meegeven die u thuis rustig kan nalezen.
stap 6 : Indien u nog bijkomende vragen heeft, kan u steeds een afspraak maken bij de verpleegkundige of bij mij om nog meer uitleg te bekomen.
stap 7 : dit preventie-onderzoek kan jaarlijks worden herhaald (in een verkorte vorm) en indien nodig worden bijgestuurd.

Samengevat :

Er zijn 2 consultaties noodzakelijk bij de verpleegkundige.
De preventie consultaties gebeuren steeds op het moment dat ik aanwezig ben in de praktijk, dus een dringend overleg is steeds mogelijk.
Alles gebeurt via een afsprakensysteem, zodat u niet hoeft te wachten in de wachtzaal.
Al deze consultaties bij de verpleegkundige zijn voor u GRATIS. Indien u een bloedafname laat uitvoeren zal u hiervoor, zoals in het verleden, een aparte rekening krijgen van het labo.
Deze preventie-consultaties zijn een extra service voor onze patiënten en gebeuren enkel bij patiënten die een Globaal Medisch Dossier (GMD) hebben in deze praktijk. Aangezien er een patiëntenstop is, kunnen wij geen andere patiënten aanvaarden. Anderen kunnen hiervoor steeds bij hun eigen huisarts terecht.
Bij mij blijft u steeds welkom voor het behandelen van ziektes of het bekomen van voorschriften. Dit behoort immers niet tot het takenpakket van de verpleegkundige.

Als u bijkomende vragen heeft, kan u deze steeds telefonisch (tussen 17 en 18 uur) of op het moment van een consultatie aan ons stellen.

  CONSULTATIES

Verlof van 25/12/20 tot en met 1/1/21

Maak een afspraak

  +32(0)53.66.58.58

  shana@mchogeweg.be

  LOCATIE

Maak een afspraak

Wij beantwoorden uw vraag zo spoedig mogelijk